Esther Series 2002 - 2006

1) Vashti Refuses 20" x 16" 1) Vashti Refuses 20" x 16" 2) Esther's Parade 20" x 16" 2) Esther's Parade 20" x 16" 3) Vashti's Parade 20" x 16" 3) Vashti's Parade 20" x 16"
4) Selection of Esther 20" x 16" 4) Selection of Esther 20" x 16" 5) Esther Crowned 20" x 16" 5) Esther Crowned 20" x 16" 6) Mordechai Overhears 20" x 20" 6) Mordechai Overhears 20" x 20"
7) Mordechai Refuses 20" x 20" 7) Mordechai Refuses 20" x 20" 8) Casting the Pur 20" x 16" 8) Casting the Pur 20" x 16" 9) Sleepless King 20" x 20" 9) Sleepless King 20" x 20"
10) Reading to the King 20" x 20" 10) Reading to the King 20" x 20" 11) Haman Before the King 16" x 20" 11) Haman Before the King 16" x 20" 12) Triumph of Mordechai 20" x 20" 12) Triumph of Mordechai 20" x 20"
13) Esther Before the King 20" x 18" 13) Esther Before the King 20" x 18" 14) Esthers Banquet 20" x 18" 14) Esthers Banquet 20" x 18"